През 1921г., се полагат основите на местното читалище, наречено „Взаимност”.

Още при основаването му се записват 36 членове и се закупуват 532 книги.

sam_0400

Скоро то се превръща в огнище на духовния напредък на селото.

sam_0398

Читалището се помещава в частни къщи и в училището, но това не намалява неговата огромна роля сред населението.

През 1966г.  се изгражда нова сграда – културен дом с голям салон и достатъчно стаи, в които се помещава читалищната библиотека с читалнята.

sam_0397

Днес читалището носи името на  професор Асен Златаров наброява 65 члена, библиотечния фонд е с 6350 издания.

Пълното му наименование е Народно читалище „Асен Златаров – 1921”