гр.София

ул.”Хайдут Сидер” №10

тел/факс: 8229100-Директор

тел: 8221374-пом.директор, канцелария

e-mail pghvt_sf@abv.bg

Удобни транспортни връзки:

трамвай №3 -последна спирка

автобус №309, 310, 83-спирка Оряхово

тролейбус №6, 7-спирка Оряхово

метро-метростанция Вардар

маршрутни таксита-№3, №25, №17