Ръководство:

Краса Нинова Тодорова – председател – 0879440959

Христинка Симеонова Димитрова – секретар – 0888653297

Лиляна Генова Андреева – член

Кръстана Мишова Георгиева – член

Румен Георгиев Вълев – член

Светла Йорданова Якова – член

Персиана Иванова Маркова – член

Вълко Вутов Вълков – член

 

Проверителна комисия:

Иванка Маринова Георгиева  – председател – 0879530374

Иванка Стоянова Петкова – член

Верка Илиева Боянова – член